Regulamin Sklepu

Drodzy Państwo.
Zapraszamy Was na stronę internetową, gdzie będziecie mogli kupić i sprzedać wiele rzeczy związanych z szeroko pojętym „outdoorem”. Wszyscy, którzy związani są z turystyką, grupami rekonstrukcyjnymi, harcerstwem, ASG, paintballem, survivalowcy, myśliwi, wędkarze, osoby lubiące militaria itp. mogą tutaj znaleźć potrzebne artykuły, ważne w ich hobby, ale także wystawić do sprzedaży artykuły mogące być przydatne dla innych osób z powyższych grup. Strona ta nie jest portalem aukcyjnym, lecz miejscem, gdzie każdy może handlować z każdym. Wystawiacie swoje artykuły w porozumieniu z firmą Faber , tak nowe jak i używane, a reszta zależy wyłącznie do Was. Kontakt nabywcy ze sprzedającym, ustalenie końcowej ceny, sposobu wysyłki i wszelkie zależności wynikające z powstania faktu kupna – sprzedaży będą realizowane poza firmą Faber. Zapraszamy do odwiedzin naszej strony i wzięcia udziału w transakcjach.

Portal handlowy znajdujący się pod adresem http://fabersklep.pl/ jest własnością firmy FABER Jacek Kowalski pod adresem: ul. Roosevelta 11, 66-440 Skwierzyna. NIP 5961320553, Regon 210219606

1. Warunki zakupu
a. Portal handlowy przeznaczony jest do przeprowadzania transakcji handlowych kupna – sprzedaży wyłącznie w internecie.
b. Portal jest wyłącznie miejscem, gdzie odbywają się transakcje między osobami sprzedającymi i kupującymi bez pośrednictwa portalu. Firma Faber nie jest stroną umów zawieranych między sprzedającym i kupującym z wyjątkiem sprzedaży towarów oferowanych przez nią samą. Rola portalu ogranicza się jedynie do udostępniania miejsca w celu przeprowadzania transakcji.
c. Wszelkie uzgodnienia dotyczące końcowej ceny towaru, czasu i sposobu dostarczenia, oraz płatności należą tylko i wyłącznie do sprzedającego i kupującego.
d. Warunkiem zamieszczenia oferty na portalu jest zarejestrowanie się, wypełnienie arkusza oferty sprzedaży i wpłacenie odpowiedniej wysokości opłaty.                                                                                                                                                                                                                                               e. Sprzedający obowiązany jest podać w arkuszu oferty sprzedaży informacje zgodne ze stanem faktycznym oferowanego towaru. Za wszelkie niezgodności stanu faktycznego towaru z opisem i stanem prezentowanym na zdjęciu odpowiedzialność ponosi sprzedający.
f. Jedna oferta sprzedaży może zawierać tylko jeden produkt.
g. Oferta sprzedaży zostanie wyświetlona na portalu dopiero po wpłynięciu na konto firmy Faber stosownej opłaty za udostępnienie miejsca do sprzedaży. Opłata za udostępnienie miejsca do sprzedaży towaru gwarantuje wyświetlenie na portalu oferty przez 30 dni. Aby przedłużyć okres wyświetlenie oferty na następny okres konieczne jest dokonanie kolejnej wpłaty na konto.
h. Ceny towarów podane w ofertach są cenami brutto (detalicznymi).
i. Firma Faber zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat pobieranych za usługi związane z udostępnianiem miejsca na portalu fabersklep.civ.pl
j. W przypadku oferowania do sprzedaży towaru w większej ilości, lecz tego samego rodzaju (np. różne rozmiary tej samej bluzy, czy kilka sztuk tej samej manierki itd..) należne opłaty są takie same jak za złożenie oferty na jedną sztukę i wyświetlenie oferty trwa również 30 dni.
k. Za towary oferowane do sprzedaży przez firmę Faber ponosi ona odpowiedzialność zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenckich. Kupujący ma prawo do odstąpienia od transakcji kupna w ciągu 14 dni i otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni od otrzymania przez firmę Faber zwróconego towaru. Firma Faber nie przyjmuje zwróconego towaru za pobraniem. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi kupujący.

2. Cennik usług
a. Usługi udostępniania miejsca do sprzedaży świadczone przez firmę Faber na portalu fabersklep.pl są odpłatne. Wysokość opłat uzależniona jest od wartości wystawionego do sprzedaży towaru co pokazuje poniższy cennik:

A. 1,50zł   – aktywacja oferty
B. 2,5% ceny towaru    – opłata za 30 dni wyświetlania oferty
A + B = kwota do zapłaty

b. Opłata za produkty sprzedawane przez firmę Faber może być dokonywana w formie płatności PayU, przelewem na konto, lub przy dostawie towaru za pobraniem, a zakup towaru na kwotę powyżej 300zł ma gwarancję darmowej wysyłki.

3. Ograniczenia
a. Osobami zamieszczającymi oferty sprzedaży na portalu mogą być wyłącznie osoby które ukończyły 18 rok życia z pełną zdolnością do czynności prawnych, firmy i organizacje posiadające do tego odpowiednie zdolności prawne.                                                                                                                          b. Firma Faber nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane pomiędzy kupującym, a sprzedającym dany towar. Wszelkie umowy i uzgodnienia zawierane pomiędzy kupującym i sprzedającym są rozstrzygane poza odpowiedzialnością firmy Faber. Podobnie wygląda sprawa ewentualnych niezgodności, reklamacji i zwrotów. Strony, czyli kupujący i sprzedający, powinny je rozstrzygać z zachowaniem postanowień ustawy „O ochronie praw konsumentów”, oraz informacji zawartych na stronie www.uokik.gov.pl Faber nie odpowiada również za zachowanie osób sprzedających i kupujących, za ich solidność przy realizacji transakcji, oraz uczciwość.
c. Firma Faber nie wyraża zgody na umieszczanie w ofertach sprzedaży alkoholu, tytoniu w każdej postaci, a także ich opakowań. Także wtedy, gdy są to produkty z kategorii „rekonstrukcja”.
d. Towary oferowane do sprzedaży muszą spełniać wymogi ustawy o broni i amunicji, a także innych ustaw i rozporządzeń jeżeli wymaga tego polskie prawo.
e. Firma Faber ponosi odpowiedzialność za właściwe działanie strony technicznej portalu, a także za towar będący jej własnością , który będzie przez nią wystawiany do sprzedaży.
f. W ofercie sprzedaży towaru nie można umieszczać:
– reklam i adresów stron internetowych firm trudniących się sprzedażą
– informacji zachęcających do zaznajamiania się z ofertą poza portalem fabersklep.pl
– treści niezgodnych z opisem towaru
g. Sprzedający ma obowiązek zawiadomić firmę Faber o sprzedaży oferowanego towaru, jeżeli miało to miejsce przed upływem opłaconych 30 dni, aby można było wyłączyć widoczność oferty na portalu. Jeżeli widoczna na portalu oferta okaże się już nieaktualna, a sprzedający nie zgłosił faktu sprzedaży to ponosi on odpowiedzialność w stosunku do osób wnoszących z tego tytułu wszelkie pretensje i roszczenia.
h. Jeżeli sprzedaż oferowanego towaru miała miejsce przed upływem opłaconych 30 dni firma Faber nie zwraca należności za niewykorzystany czas wyświetlania oferty.
i. Jeżeli oferta sprzedaży nie spełnia postanowień regulaminu firma Faber może odmówić wyświetlenia jej na portalu nawet jeżeli wpłynęła na konto firmy należna opłata. Jeżeli sprzedający odmówi dostosowania swojej oferty do wymogów regulaminu oferta zostaje anulowana, a wpłacona opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od czasu anulowania oferty.

4. Ochrona danych osobowych
a. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych firma Faber zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zapewnia również swoim kontrahentom wgląd do swoich danych, możliwość ich poprawiania, a także żądania usunięcia ich z naszych rejestrów. Dane będą wyłącznie udostępniane do wglądu uprawnionym do tego organom państwowym.
b. Sprzedający zgadza się na upublicznienie danych kontaktowych (nick, telefon, mail) podanych w ofercie sprzedaży towaru pozwalających na kontaktowanie się z nim osobom zainteresowanym kupnem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *